Binnenkort online

Onderzoek en advies voor strategie, innovatie, organisatie, en technologiemanagement

Effics is een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in vragen en antwoorden omtrent strategie, innovatie, organisatie en technologiemanagement. Sinds 2001 begeleidt Effics diverse bedrijven en organisaties bij deze thema’s. Het gaat hierbij om zeer verschillende klantgroepen, van MKB-bedrijven tot multinationals en van kennisinstituten als TNO en universiteiten tot ontwikkelingsmaatschappijen en ministeries. Spil van Effics is Maarten Dirks. Onder verantwoordelijkheid van Effics werken op projektbasis ook andere (technisch) bedrijfskundigen en innovatie-specialisten.

Effics kent vier kern-activiteiten: 

  • Advisering gaat over het toepassen van bestaande kennis om bedrijfskundige problemen van de klant op te lossen.
  • Onderzoek gaat over het ontwikkelen van nieuwe data, informatie of kennis. Hierbij geeft de klant aan welke data, informatie of kennis hij belangrijk vindt.
  • Opleiding gaat over het overdragen van kennis aan de klant.
  • Management gaat over het leveren van managementcapaciteit aan de klant.

Contact
Effics
Innovatie Onderzoeks & Adviesbureau
Oostsingel 59, 2612 HD Delft
e welcome@effics.nl
m 06 222 311 04

1OC_partner